Nebezpečný výrobok Coop Jednota Hrozienka

Čo myslíte, je potrebné, aby reťazce predávali na Slovensku hrozienka až z Uzbekistanu?
Aj v tomto prípade platí, že ak Štátna veterinárna a potravinová správa objaví kontaminovaný výrobok –
môžete ho vrátiť predajcovi a nárokovať si vrátenie plnej výšky ceny.

Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bolo zistené, že v 2 odobratých vzorkách výrobku „Coop Jednota Tradičná kvalita“ Hrozienka, á 150g (DMT: 31.8.2018, L:1872, výrobca: KRUP s.r.o., Švermova 45, 974 04 Banská Bystrica, krajina pôvodu: Uzbekistan) bola v kontrolovanom znaku prekročená maximálna hodnota obsahu Ochratoxínu A (12,33 µg/kg a 14,46 µg/kg) nad limit (max. = 10,00 µg/kg).

Vzorky vo vyšetrovaných ukazovateľoch nie sú v súlade s požiadavkami Nariadenia Komisie ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách v znení neskorších predpisov.

Výrobok bol stiahnutý z trhu.
Zdroj článku

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *