Nebezpečný výrobok: Korenie čierne mleté 250g

V rámci úradnej kontroly potravín inšpektori z RVPS Šaľa odobrali v distribučnom sklade „Mäspoma spol. s.r.o. Distribučný sklad“, Čingov 788, 951 31 Močenok úradnú vzorku výrobku „Korenie čierne mleté 250g“, výrobná šarža 22.11.2020 A, DMT 22.11.2020 výrobca: Mäspoma spol. s.r.o., T.G. Masaryka 8/955, 960 01 Zvolen, prevádzka Dvory nad Žitavou.

Vzorka bola analyzovaná v ŠVPÚ-VPÚ Bratislava kde bola vo vzorke zistená prítomnosť Salmonella enterica subspecies Matadi v 4 vzorkách z 5 v 25g. Výrobok nie je v súlade s požiadavkami Nariadenia (ES) č. 178/2002 EP a Rady, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín.

Výrobok bol distribuovaný v rámci Slovenska a v množstve 10 kusov do Maďarska, odberateľ MaNikol Kft., Forrás u. 47, Pilisszentkereszt.

Výrobok sa sťahuje z trhu !
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *