Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

Štátna veterinárna a potravinová správa SR po medializovaných informáciách o možnosti výskytu mrazených jahôd na slovenskom trhu, ktoré mali byť kontaminované vírusom hepatitídy A, okamžite vykonala viaceré opatrenia:

    1. Kontaktovala rakúske orgány úradnej kontroly potravín, ako aj Európsku komisiu, s požiadavkou na poskytnutie bližších informácií o podozrivých šaržiach.
    2. Vzhľadom k tomu, že kontaktované organizácie neposkytli ŠVPS SR žiadne bližšie informácie ohľadom odberateľov podozrivých jahôd na Slovensku, ŠVPS SR ako preventívne opatrenie vyzvala spotrebiteľov, aby nekonzumovali mrazené jahody bez predchádzajúcej tepelnej úpravy.
    3. Súbežne s tým Regionálne veterinárne a potravinové správy vykonali 17 úradných kontrol v obchodnej sieti a v najväčších mraziarenských skladoch na celom území SR. Úradné kontroly boli zamerané na odber vzoriek jahôd aj s inou krajinou pôvodu ako Poľsko
    4. Na základe hlásenia zo systému rýchlej výstrahy poskytli rakúske kontrolné orgány informácie o distribúcii  kontaminovaných jahôd na Slovensko až 5. 11. 2018 aj napriek tomu, že ŠVPS SR žiadala informácie už 17. 10. 2018.
    5. Spoločnosti, ktoré sú uvedené v následnom distribučnom zozname jahôd, ŠVPS SR preveruje a v prípade potreby budú tieto kontroly spojené aj s odberom ďalších vzoriek.

Vo všetkých analyzovaných vzorkách sa nepotvrdila prítomnosť vírusu hepatitídy A.

 
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *