Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v Damosz s.r.o. – Potraviny Inka, Štúrova 9, 031 01 Liptovský Mikuláš odobratá vzorka „Údené bravčové kosti“, (DS: 8.12.2018, výrobná dávka: 1832 4001, výrobca: Kabanos, Kojs Miroslaw i Joanna Kojs Kowalczyk Spólka Jawna, ul. Spółdzielców 1, 34- 480 Jabłonka, schválené vet. č.: PL 12110317 WE).

Vo vzorke bolo zistené nadlimitné množstvo benzo(a)pyrénu = 5,8 µg/kg (limit = max. 2 µg/kg) a nadlimitné množstvo sumy PAU4 = 33,6 µg/kg (limit = max. 12 µg/kg). Údené bravčové kosti nevyhoveli požiadavkám Nariadenia Komisie (ES) č.1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu kontaminantov v potravinách v znení neskorších predpisov.

 

 
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *