Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku – údené rebrá

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Žilina v prevádzke Madex Invest s.r.o., predajný stánok na mäso a mäsové výrobky, ul. Sv. Cyrila a Metoda, 013 06 Terchová, odber vzorky výrobku „Údené rebrá“, výrobná šarža 31.8.2019, DS 21.9.2019, výrobca Produkcja Wedlin, Skup i Sprzedaž konserw, Stanislaw Cichaňski, 34-733 Mszana, Gorna 205, Poľsko, PL 12070315 WE.
V analyzovanej vzorke bolo potvrdené prekročenie najvyššieho prípustného množstva benzo(a)pyrénu- 2,5 µg/kg (max 2,0 µg/kg) a sumy PAU4- 20,9 µg/kg (max 12,0 µg/kg).
Výrobok je už po dátume spotreby.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *